Moj Lekar US

Moj Lekar Logo

Šta obuhvata lekarski pregled za dobijanje zelene karte – Evo najbitnijih informacija

Medicinski pregleda je važan deo dokazivanja da niste neprihvatljivi u Sjedinjenim Državama i da vam se može izdati imigrantska viza ili zelena karta

Svaki zahtev za stalni boravak u Sjedinjenim Državama (što znači imigrantsku vizu preko američkog konzulata u inostranstvu ili zelenu kartu kroz prilagođavanje statusa u Sjedinjenim Državama) ili za vizu verenika će obuhvatati i lekarski pregled. To mora da sprovede lekar koji je odobrio konzulat Sjedinjenih Država ili Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS), koji će zatim popuniti pisani izveštaj. Ovaj uslov se odnosi i na odrasle i na decu, mada će lekar na pregledu uzeti u obzir godine starosti za stavri kao što je odlučivanje koje su vakcine neophodne.

Vaš lekar ne može da obavi pregled osim ako se slučajno ne nalazi na vladinoj listi odobrenih lekara. Moraćete da platite taksu za pregled. Vlada Sjedinjenih Država ne kontroliše koliko lekar može da naplati.

Šta doktor želi da ustanovi na pregledu

Ovo nije kao običan fizički pregled ili kontrola, gde iznosite zdravstvene probleme koje imate i dobijate širok spektar medicinskih saveta. To je više screening ispit, da se vidi da li je bezbedno da vas puste u Sjedinjene Države. Ne morate biti savršenog zdravlja, ali ne smete imati nikakve ozbiljne ili zarazne bolesti, mentalne poremećaje ili probleme sa drogom koji bi vas učinili neprihvatljivim (nepodobnim za ulove dobijanja vize ili zelene karte).

Prvo što će ordinacija uradit ijeste da proveri vaš pasoš ili drugi lični dokument, da se uveri da ste to zaista vi, i da niste poslali zdraviju osobu od vas.

Lekar će se takođe uveriti da ste imali sve potrebne vakcine. Lekar vam, međutim, neće dati opšti fizički pregled niti vam reći da li imate ikakvih zdravstvenih problema osim onih od interesa za imigracione vlasti u Sjedinjenim Državama.

Ako se prijavljujete za prilagođavanje statusa u Sjedinjenim Državama, bolesti koje vas mogu učinit neprihvatljivim (od 2021.godine) su gonoreja, infektivna bolest (Hansenova bolest), sifilis infektivnog stadijuma i aktivna tuberkuloza.

Ako tražite imigrantsku vizu u američkom konzulatu, još dve vrste bolesti vas mogu učinit neprihvatljivim:

 • određene bolesti zbog kojih biste mogli da budete podvrgnuti karantinu (nedavno uključujući koleru, difteriju, infektivnu tuberkulozu, kugu, male boginje, žutu groznicu, teške akutne respiratorne sindrome i novi ili reemergentni grip, uključujući virus COVID-19)
 • određene bolesti koje mogu predstavljati vanrednu situaciju za javno zdravlje od međunarodnog značaja kada postoji pretnja da ćete tu bolest doneti u Sjedinjene Države i kada bi bolest mogla da utiče na zdravlje američke javnost

Ako imate bolest koja stvara probleme, ali neće zaraziti ili povrediti druge, kao što su bolesti srca, rak ili određene mentalne bolesti, nećete biti neprihvatljivi iz medicinskih razloga. Međutim, moguće je da biste mogli biti proglašeni neprihvatljivim kao javni teret – to jest, neko kome je verovatno potrebna pomoć vlade zasnovana na potrebama (koja se često naziva socijalnom pomoći) – ako nećete moći da radite u Sjedinjenim Državama i imate zdravstveno osiguranje.

Dalji uslov za dobijanje zelene karte u Sjedinjenim Državama je da ste imali određene vakcinacije. Spisak tih vakcinacija je u nastavku teksta. Međutim, ako ulazite u Sjedinjene Države sa vizom na osnovu svog verenika/verenice, imate izbor da dobijete ove vakcine kao deo medicinskog pregleda koji dobijete kada kasnije podnesete zahtev za zelenu kartu.

Izbeglice i ljudi kojima je odobren azil u Sjedinjenim Državama ne trebaju vakcinaciju dok ne podnesu zahtev za zelenu kartu.

Vakcinacije koje vi i vaša deca morate imati kako biste izbegli neprihvatljivost

Tokom 2021.godine, obavezne vakcinacije su uključivale dole navedeni spisak. Neki od njih su potrebni samo za ljude u određenim starosnim grupama. Ako se druge bolesti kasnije mogu sprečiti vakcinama, one se mogu dodati na ovu listu.

Lista sadrži sledeće:

 • Difeterija (Diphtheria)
 • Tetanus (Tetanus)
 • Pertusis (Pertussis)
 • Dečija paraliza (Polio)
 • Boginje (Measles)
 • Zauške (Mumps)
 • Rubela (Rubella)
 • Rotavirus (Rotavirus)
 • Bakterijska infekcija Heamophilus influenzae type b (Hib)
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Meningokokni meningitis (Meningococcal disease)
 • Varičela (Varicella)
 • Zapaljenje pluća prouzrokovano Streptokokom (Pneumococcal disease)
 • Grip i virus COVID-19 (od 1.oktobra 2021.godine; za razliku od drugih vakcina, puna serija mora da se završi pre nego što lekar završi izveštaj o medicinskom pregledu)

Ponesite kopiju prethodnih izveštaja o vakcinaciji; doktor neće moći da prihvati vašu reč da ste ih dobili. Ako izveštaji o vakcinaciji nisu na engleskom, takođe ćete morati da ponesete pisani, puni prevod na engleski.

Ako niste primili određene vakcine, lekar će ih primeniti (iil barem prvu dozu) tokom ovog pregleda. Međutim, lekar neće jednostavno dati isti set vakcina svima. Tačna priroda zahteva zavisi od toga koje se vakcine smatraju prikladnim za određeni uzrast, prema oceni Savetodavnog komiteta za praksu imunizacije (ACIP).

U Priručniku o politikama Službe za državljanstvo i imigraciju Sjedinjenih Država (USCIS) u poglavlju 9, Zahtevi za vakcinaciju, možete pogledati tabelu koje se vakcine smatraju medicinski odgovarajućim za različite uzraste.

Kao što ćete videti, bebe stare pet nedelja i mlađe moraju samo da se vakcinišu protiv Hepatitisa B. Dete koje je navršilo sedam nedelja takođe mora imati vakcinu protiv rotavirusa.

Šta se dešava tokom imigracionog medicinskog pregleda?

Lekar ili član stručnog osoblja lekar aće od vas tražiti istoriju bolesti. Doktor će pregledati sve dokumentovane prijeme u bolnici, svaki put kada ste morali da budete smešteni u instituciju zbog hroničnog fizičkog ili mentalnog stanja, i sve vreme kada ste ikada bili bolesni ili invalidi tako ozbiljno da je to rezultiralo u “značajnom odstupanju od normalnog stanja blagostanja ili nivoa funkcionisanja“.

Lekar će postaviti konkretna pitanja o upotrebi psihoaktivnih droga i alkohola.

Pored toga, lekar će pitati o bilo kojoj istoriji bilo kakvog štetnog ponašanja ili bilo kojoj psihijatrijskoj bolesti koja nije dokumentovana u medicinskoj dokumentaciji. Lekar će takođe pregledati rendgenske snimke grudnog koša i zapise od lečenju da vidi d ali imate ili ste ikada imali tuberkulozu.

Lekar će pregledati sve druge evidencije, kao što su policijska, vojna, školska ili radna evidencija, koaj bi mogla pomoći da se utvrdi istorija štetnog ponašanja u vezi sa fizičkim ili mentalnim poremećajem. Ovi zapisi takođe mogu pokazati da li imate bilo kakvu bolest ili invaliditet koji dovode do značajnog odstupanja od normalnog stanja blagostanja ili nivoa funkcionisanja.

Lekar će se posebno raspitati o simptomima koji ukazuju na kardiovaskularne, plućne, mišićno-skeletne i neuropsihijatrijske poremećaje i potražiće simptome da ste zaraženi nekim od bolesti koje bi vas učinile neprihvatljivim za odobrenje.

Doktor će zatim obaviti fizički pregled, koji će uključivati pregled vaših očiju, ušiju, nosa i grla, ekstremiteta, srca, pluća, abdomena, limfnih čvorova, kože i spoljašnjih genitalija. Lekar će takođe izvršiti ispitivanje mentalnog statusa, procenjujući vašu inteligenciju, misao, razumevanje, rasuđivanje, afekt, raspoloženje i ponašanje.

Lekar će uraditi sve potrebne testove za dijagnozu – ili potvrdu sumnje na dijagnozu – bolesti koje bi vas mogle učiniti neprihvatljivim. Vađenje krvi i rendgenski snimci grudnog koša su obično deo testiranja. Ne morate postiti (uzdržavati se od jela) u pripremi za vađenje krvi.

Ako ste previše bolesni u vreme medicinskog pregleda da bi lekar mogao da izvrši neophodne testove, bićete upućeni svom lekaru da se oporavite, i reći će vam da se vratite na lekarski pregled za imigraciju kasnije.

Ako je vaš slučaj neuobičajen i lekar ne može sa sigurnošću da kaže možete li da prođete lekarski pregled, lekar vas može uputiti kod drugog lekara radi daljeg testiranja.

Kada se pregled obavi, lekar će pripremiti formular sa rezultatima i nalazima. Doktor će vam dati obrazac u zatvorenoj koverti da biste ga dali konzulatu ili USCIS-u (ne otvarajte kovertu!). U nekim slučajevima kada podnosite zahtev za vizu u inostranstvu, lekar će rezultate poslati direktno u konzulat.

Izvor: Chicago Glasnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

$19.99 MESEČNO​

Odgovor u najkraćem vremenskom periodu